Yeşil gübreleme verimliliği arttırıyor

Yeşil gübreleme verimliliği arttırıyor

Tarımda verimliliği arttırmak için birçok faktöre dikkat etmek gerekir. Toprak, iklim, bakım bu faktörlerin başında gelir. Toprağı işlerken en önemli ihtiyaçlardan biri olan gübre kalitesine dikkat etmek gerekir. Yeşil gübreleme çeşidi verimi arttıran başlıca bakım çalışmalarından biridir. Gelişmesini tamamlamış bitkilerin sürülerek toprağa karıştırılmasına yeşil gübreleme, bu amaçla kullanılan bitkilere yeşil gübre bitkileri denilmekte; yeşil gübre bitkisi olarak en çok yonca, fiğ, bakla ekilmektedir.

Yeşil gübrelemenin faydaları

Yeşil gübrelemede amaç toprağı organik madde ve azotça zenginleştirmektir. Yetiştirilecek yeşil gübre bitkisinin her şeyden önce mümkün olduğu kadar kuvvetli bir şekilde gelişmesi gerekir. Yeşil gübrelemenin faydası çoktur. Bunlardan başlıcaları;

 • Toprağa organik madde ve azot sağlar
 • Toprağın fiziksel ve kimyasal yapılarının düzelmesine yardımcı olur
 • Toprakta humus birikimi sağlar
 • Mikrobiyal faaliyetleri artırarak toprağın biyolojik özelliklerinin düzelmesine yardımcı olur
 • Organik maddenin ayrışmasını ve humusun parçalanmasını hızlandırır
 • Topraktaki hava ve su sirkülasyonunu düzenler
 • Besin maddelerini toprağın üst katmanlarına taşır
 • Toprağa granüler yapı kazandırır
 • Toprağın çabuk tava gelmesini ve uzun süre tavda kalmasını sağlar
 • Meyilli arazilerde erozyonu önler
 • Bitkilerin köklerinin daha iyi gelişmesini ve dondan zarar görmesini engeller
 • Toprağın yüzeyini örterek infiltrasyonu arttırır

Kurak iklime sahip bölgelerde yeşil gübrelemenin yapılması çok daha fazla dikkat gerektirmektedir. Toprakta sınırlı düzeyde bulunan su yeşil gübre bitkisi tarafından da kullanılacağı için asıl bitkinin su güçlüğü çekmesi olasıdır. Öte yandan toprakta suyun az bulunması nedeniyle yeşil gübre bitkisinin çürümesi de bir sorun olmaktadır. O nedenle kurak bölgelerde yeşil gübrelemenin faydasına göre zararı kimi zamanlarda daha fazla olabilmektedir.

 

Yeşil gübreleme verimliliği arttırıyor

Bir cevap yazın