Üzüm hasadı nasıl yapılır?

Üzüm hasadı nasıl yapılır?

Üzüm hasadı, üzüm üreticileri için büyük önem taşır.1 yıl boyunca bağda verilen emeklerin karşılığı meyve olarak alınır. Ülkelerde, hasat günü o kadar önemlidir ki, bağcılar bu etkinliği kutlamak için çeşitli şenliklere ev sahipliği yaparlar. 

Hasat dönemi bölgenin koşullarına göre değişir. Genelde bu dönem, üzüm taneleri yeşilden sarıya (beyaz çeşitler) veya kırmızı-mor (kırmızı çeşitler) renginde olduğunda, yani meyve tutumundan yaklaşık 30-70 gün sonraya denk gelir. Bu aşamada tanelerin asit içeriği azalırken, şeker içeriğinde ise artış olur. Genel olarak, kuzey yarımkürede çoğu çeşitler Ağustos ile Kasım aylarında, güney yarımkürede ise Mart ile Ağustos aylarında olgunlaşır.

Asmalarda ideal hasat zamanını belirlemek kolay değildir. Üzümün kalitesinde hava koşulları, toprak türü, üzüm çeşidinin yeri ve kültürel işlemler gibi faktörler rol oynar.

Üreticiler arzu edilen kalite özelliklerini elde etmek için farklı olgunlaşma aşamalarında farklı tür veya çeşit üzüm hasadı yaparlar.

Üzüm yetiştiricilerinin dikkate almaları gereken özellikler:

Kırmızı şaraplık çeşitlerde:

  • Şeker-asit oranı
  • Fenol içeriği
  • Tanen
  • Flavonoidler

Beyaz şaraplık çeşitlerde:

  • Şeker-asit oranı
  • Aromatik bileşikler

Sofralık çeşitlerde:

  • Şeker-asit oranı
  • Tane büyüklüğü (boyutu)

Olgunlaşmanın son döneminde, ben düşmeden renk değişiminin tamamlanmasına dek üreticiler salkımları kontrol etmelidir. Bunun sebebiyse salgın ve hasarı önlemektir.

Hasat elle ve mekanik şekilde yapılır.

El ile yapılan hasat

Üzüm salkımları genellikle el ile hasat edilir. Hasat bıçak, makas veya elektrikli aletler yardımıyla yapılır. Tüm salkımlar kesilir, çalışanlar salkımları sepetlere yerleştirir ve devamında şaraphanede (şarap çeşitleri) veya özel depolarda (sofralık üzüm çeşitleri) muhafaza edilir. Sofralık çeşitlerin hasadı mekanik hasada uygun değildir. Yani sadece elle yapılabilir. Çünkü mekanik hasat, meyvelerde yaralanma ve morluk oluşumu gibi sorunlar yaratır. Hasattan sonra sofralık üzümler soğutulur ve paketleme için depolara aktarmak gerekir.

Mekanik hasat

Şaraplık çeşitlerin hasadında kullanılır. Gelişmiş makineler, omca sıraları arasında hareket eder ve kauçuk yardımı ile omcaları sarsarlar (zarar vermeyecek şekilde). Bu sayede üzüm taneleri makinenin taşıma bandı üzerine düşerler. Sonrasında yabancı cisimler ağlar ile çıkarılır ve üzümler özel kaplara yerleştirilir. Bu aşamada üzümlerin hızlıca şaraphaneye aktarılması çok önemlidir. Ayrıca, çiftçiler bu hasat makinelerinin pahalı olduğunu belirtmişlerdir. Birçok üretici, hasat döneminde eğitimli işçi bulmakta zorluk çektiklerini de belirtmişlerdir. Sonuç olarak, çok sayıda eğitimli işçi bulamama endişesi olmadan, bağın büyük bir kısmının hasadını yapabilmek için mekanik hasat yapmayı düşünüyorlar. Bununla birlikte, ince kabuklu üzüm mekanik hasat için uygun değildir. Bunun sebebi, üzüm tanelerinin çatlayarak oksitlenme ve bakteri gelişimini teşvik ederler.

Üzüm hassas meyvedir. Üreticiler, hasattan sonra üzümleri en kısa sürede paketleme tesislerine (sofralık üzüm) veya şaraphaneye aktarmaya çalışırlar. Uzun mesafelerde, özellikle sofralık çeşitler için buzdolabı traktörleri gerekir.

 

Üzüm hasadı nasıl yapılır

Bir cevap yazın