Toprak verimliliği için uygun tarım yöntemleri

Toprak verimliliği için uygun tarım yöntemleri

Tarımda verimlilik, toprak yapısı, coğrafi konum, iklim çeşidi gibi etmenlere bağlıdır. Toprak şartları ve toprak hazırlığı, iklim şartları, toprak analizleri ve gübreleme, sertifikalı tohumluk kullanımı, fidan ve fide, sulama, bakım, zirai mücadele verimliliği etkiler. Tarımda iklime ve ortam koşullarına bağlı olarak farklı yöntemler kullanılarak toprak işlenir. Bu yöntemler;

-İntansif (Yoğun) Tarım

-Ekstansif (Yaygın) Tarım

-Nadas (Kuru) Tarım

-Plantasyon Tarım

olarak sıralanabilir.

İntansif (Yoğun Tarım)

Yoğun tarım ya da entansif tarım,  verimin en yüksek alınabileceği şekilde uygulanan tarım metodudur. Modern tarım sistem ve teknikleri kullanılır. Teknik ve bilimsel tüm önlemler alınır. Tarımın eski tekniklerle, yapıldığı ekstansif tarımın tersidir.

İntansif tarımda, sulama, gübreleme yoğun olarak yapılır. Üretim doğal koşullara bağlı değildir. Gelişmiş ülkelerde yaygındır. (Belçika, İsrail, Hollanda, İsveç vb.) Türkiye’de  Çukurova,Güney Marmara, Kıyı Ege, Trakya’da intansif tarım yapılır.
Ekstansif (Yaygın) Tarım
Ekstansif tarım ya da ilkel tarım, alana oranla daha az miktarda insan gücü, gübre ve anapara kullanılarak uygulanan tarım türüdür. Genellikle koyun ve sığır otlatmak için kullanılır. Buğday ve arpa yetiştirilmesine olanak sağlar.
Ekstansif tarım metodunda tarımsal üretim iklime bağlıdır. Üretim yıllara göre değişiklik göstermektedir. Makine kullanımı ve sulama azdır.
Nadas (Kuru) Tarım
Nadas, tarla toprağının işlenerek belirli bir süre boş bırakılmasıdır. Kuru tarımın yapıldığı bölgelerde su az kullanılan bir faktördür. Genellikle yıllık yağışlar topraktan her yıl ürün kaldırmaya yeterli değildir. Bu nedenle iki yılda bir ürün alınır ve iki ekim yılı arasına bir “nadas yılı” uygulamak zorunlu olur.
Kurak ve yarı kurak bölgelerde düşen doğal yağışın her yıl üretim yapmaya izin vermeyecek kadar düşük olması nadası zorunlu kılar. Kuru tarımda amaç nadas yılında düşen yağış sularından bir kısmını toprakta biriktirmek ve ertesi yıl bitkiye yarayışlı olacak su miktarını artırmaktır. Yapılma zamanına ve şekline göre nadasın güz nadası, yarım nadas, tam nadas, kara nadas ve anızlı nadas gibi çeşitleri vardır.
Plantasyon Tarım

Plantasyon tarım genelikle tropikal iklime sahip bölgelerde yapılır. Amaç ticarettir .Geniş alanlarda yapılır. Bu alanlarda sadece 1 veya daha fazla tarım ürününü yetiştirmeye odaklıdır .
Brezilya’da; muz , çay , kahve yetiştirilirken, Seylan (Srilenka)’da çay,  Malezya’da kauçuk yetiştirilmesi plantasyon tarıma verilebilecek örneklerdendir.

Toprak verimliliği

Toprak verimliliği

Toprak verimliliği için uygun tarım yöntemleri

Bir cevap yazın