Tarım ürünlerine göre en büyük üretici ülkeler

Tarım ürünlerine göre en büyük üretici ülkeler

Tarım ürünlerinin üretimi ve tüketimi coğrafi koşullara bağlıdır. Ülkelerin iklimi, bitki örtüsü, ekonomik durumu gibi parametreler bu durumu etkiler.

Tarım, dünyadaki birçok ülkenin ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Sektör, ülke nüfusunun önemli bir bölümüne istihdam sağlayarak, ülke nüfusunun beslenmesi için zorunlu gıda maddelerini üretmekte önemli rol oynamaktadır. Öte yandan sanayi sektörüne girdi sağlayarak, sanayi ürünleri için talep yaratmakta, tarımsal ürünler ihracı yoluyla toplam ihracata katkıda bulunmaktadır. Böylelikle ulusal gelirin önemli bir kısmını oluşturabilme kapasitesi ile ve göreli fiyatlar yoluyla sınai birikimi desteklemektedir. Peki dünyada en çok tarım arazisine sahip olarak bu fırsatı kendileri için güçlü yöne çeviren 10 ülke hangileridir?

Dünyadaki en çok tarıma elverişli arazi sahibi ülkelerin onuncu sırasında Arjantin yer alıyor. Ülkedeki toplam ekilebilir arazi yaklaşık 274.697 kilometrekare olup, dünyadaki ekilebilir tarım arazilerinin %1,74’ünü temsil ediyor. Diğer yandan organik tarım ele alındığında ülkenin bir Dünya lideri olduğunu söylemek de mümkün. Ülkedeki döviz cinsi paranın büyük bir kısmı, buğday, mısır ve hatta soya fasulyesi gibi tarımsal ürünlerin ihracatı ile elde ediliyor.

9) NİJERYA

Yaklaşık 300.624 kilometrekarelik toplam ekilebilir alan ile toplam tarım arazilerinin %1,9’unu temsil eden Nijerya, dokuzuncu sırada yer alıyor. Ülkedeki tarım önemli bir istihdam kaynağıdır ve ülkenin başlıca ürünleri, birçok diğerleri arasında, fasulye, pirinç, susam, kavun, kauçuk ve mısırdır. Nijerya, ülkenin ekonomisini desteklemek için tarım ürünlerinin bir kısmını da ihraç etmektedir.

8) UKRAYNA

Ülkedeki toplam ekilebilir arazi 324.352 kilometrekare olup, dünya arazilerinin %2,06’sını temsil ediyor. Tarım, Ukrayna ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturuyor; çünkü Ukrayna’nın gayrisafi yurtiçi hasılasının %11’i tarım ürünlerinden geliyor. Olumlu iklim ve verimli kara toprağın yeterliliği arazide çeşitli tarımsal ürünlerin büyümesine olanak sağlıyor. Sonuç olarak, bölgede ve çevresinde yetişen pek çok ürün görülebiliyor; buğday, kolza tohumu, ayçiçeği, mısır, soya fasulyesi, baklagiller, meyve çeşitleri vb. Ülke, ağırlıklı olarak ürünlerini Ortadoğu ülkelerine, daha sonra da Kuzey Afrika ülkelerine ihraç ediyor.

7) KANADA

Amerika Birleşik Devletleri sınırındaki ülke ikinci dünya savaşından bu yana tarım alanında büyük gelişme kaydetmiştir. Bugün ülkenin yaklaşık 415.958 kilometrekarelik ekilebilir arazisi mevcut ve bu da dünya toplamının %2,64’ünü temsil etmektedir. Ülke içinde, tarımsal ürünler için kullanılan en büyük alan, yerli halkın buğday, arpa, kanola ve bunun yanında çoğunlukla yerel tüketim için kullanılan diğer bitkiler ürettiği Batı Kanada’da bulunuyor.

6) AVUSTURALYA

Avustralya’nın yaklaşık 468.623 kilometrekarelik ekilebilir arazisi bulunuyor. Ülke topraklarında yetişen farklı ürün yelpazesinde buğday, şeker kamışı, arpa, meyve çeşitleri, fındık, pamuk tohumu, mercimek, mısır, sebze gibi birçok tarımsal ürün görülüyor. Tarımsal ürünlerin yanında ülkenin ekonomisinde hayvansal ürünlerin üretimi de büyük bir rol oynuyor.

5) BREZİLYA

Tarım, Brezilya ekonomisini korunmasının ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için en büyük kaynaklarından biridir. Brezilya’nın ihraç ettiği tarımsal ürünler arasında şeker kamışı, kahve, sığır eti, soya fasulyesi ve etanol bulunmaktadır. Bölgedeki toplam ekilebilir arazi yaklaşık 586.784 kilometrekaredir ve dünya topraklarının yaklaşık %3,72’sini temsil etmektedir. İhraç edilenlerin yanı sıra ülkenin başlıca tarımsal ürünleri arasında buğday, tütün, fasulye, pirinç ve soya yer alıyor.

4) RUSYA

Yaklaşık 1.175.352 kilometrekarelik tarım arazisi ile Rusya, dünyanın en çok tarıma elverişli arazisine sahip olan 10 ülke arasında önemli bir yerde bulunuyor. Tarım sektörü son yıllarda düşüş göstermesine rağmen hala büyük ölçüde Rusya ekonomisine katkıda bulunuyor. Sektör, 2015 yılında ülkedeki istihdam edilen toplam nüfusun yaklaşık %6,71’ini oluşturmaktadır. Ülkede yetiştirilen ana ürünler arasında buğday, arpa, balkabağı, patates, çavdar ve yulaf ve ayçiçeği tohumları bulunmaktadır. Bunların arasından da buğday ve arpa büyük oranda ülke tarafından ihraç edilmektedir.

3) ÇİN

Dünyanın en kalabalık ülkesi, dünyanın en çok ekilebilir arazisine sahip ilk 10 ülkenin listesine giriyor. Toplam ekilebilir arazisi 1.386.115 kilometrekare olan Çin’in tarım arazisi, dünya topraklarının %8,80’ini temsil ediyor. Toplam üretim açısından Çin’in ilk sırada yer aldığı çok sayıda tarımsal ürün bulunmaktadır. Bu ürünlerin başında pirinç, arpa, çay, yer fıstığı, darı, patates ve domates gelmektedir. Öte yandan Çin için pirinç ve buğday en önemli bitkilerdir. Ayrıca, domuz ve kuş gibi çiftlik hayvanlarına da ev sahipliği yaparak hayvancılık sektörünü de canlı tutmaktadır.

2) HİNDİSTAN

Asya ekonomisinin toplam ekonomisinin ve gayrisafi yurtiçi hasılasının büyük bir kısmı tarım sektörü tarafından desteklenmektedir. Hindistan’da da tarımın önemi, sektörün, ülkedeki toplam işgücünün yaklaşık %50’sini istihdam ettiği gerçeğinden yola çıkılarak tahmin edilebilir. Pencap, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana ve Bihar gibi devletler, büyük ölçüde tarımsal ürünler üretenler arasındadır. Hızla gelişen bu ülkenin en çok bilinen tarımsal ürünleri arasında anason, çin anasonu, rezene, hintkeneviri, baharat, nohut, limon, susam tohumu, mango, et ve hint yağı bulunmaktadır. Meyveler söz konusu olduğunda ise ülke; mango, papaya ve muzun en büyük üreticisidir. Sektör son yıllarda düşüş göstermesine rağmen, mevcut hükümet Hindistan’da tarımın canlandırılması için birtakım adımlar atıyor ve Hindistan’daki büyüme öyküsüne büyük katkıda bulunmaya devam ediyor.

1) AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

1.649.873 kilometrekareye yakın toplam ekilebilir arazi ile Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en çok tarım arazisine sahip olan bir numaralı ülkedir. Tarımın payı ve değeri, 1990 yılından bu yana her zaman artan bir eğilim göstermektedir. Ülkenin başlıca tarım ürünleri; mısır, sığır eti, domates, patates, marul, pamuk çekirdeği, buğday, domuz eti, üzüm, portakaldır. Tarım sektörüne 50 eyaletin de büyük oranda katkı sağladığı bilinse de Kaliforniya, tarımsal üretim için Birleşik Devletler ’de en önemli eyalettir.

Bir cevap yazın