Toprak verimliliği için uygun tarım yöntemleri

Tarımda verimlilik, toprak yapısı, coğrafi konum, iklim çeşidi gibi etmenlere bağlıdır. Toprak şartları ve toprak hazırlığı, iklim şartları, toprak analizleri ve gübreleme, sertifikalı tohumluk kullanımı, fidan ve fide, sulama, bakım, zirai mücadele verimliliği etkiler. Tarımda iklime ve ortam koşullarına bağlı olarak farklı yöntemler kullanılarak toprak işlenir. Bu yöntemler; -İntansif (Yoğun) Tarım…

0 Yorum