Organik ürün sertifikası nedir? Nasıl alınır?

Organik ürün sertifikası nedir? Nasıl alınır?

Organik Ürün Sertifikası, üretiminde hiçbir kimyasal içeriğe yer vermeyen ve tüm üretim süreçleri kontrole açık olan ürünler için verilen bir belgedir.

Sözleşmeli çiftçiler, bahçelerinde ve tarlalarında hiçbir şekilde sentetik kimyasal ilaç, hormon ve gübre kullanmamayı imzaladıkları sözleşmelerle taahhüt ederler. Bu şartlara uygun olarak üretimi yapılan organik ürünlerin her birine, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından denetleme yetkisi verilen, uluslararası bağımsız denetleme şirketleri ürünlerin organik ürün olarak kontrollü yetiştirildiğini belgeleyen, “Organik Ürün Sertifikası” verir.

Organik Tarım kanunu ve yönetmeliğinde belirlenen  görevlendirme  esaslarına göre kontrol organlarının kimler olabileceğini, hangi hususları yerine getirmeleri gerektiğini de belirlenir.

Organik ürün sertifikaları, ürünlerin yetiştiği arazinin toprak analizlerinden başlayarak hasat, işleme, ambalajlama ve depolama zincirindeki her safhasında gerekli şartlara uyulduğunu belgeler. Sertifikalama sisteminin 3 ayağı bulunuyor. Bunlar, üreticiler, satıcılar ve bağımsız kontrol ve sertifikasyon şirketleridir.
Organik tarımın kontrol ve sertifikasyonu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, 9 adet kontrol  ve sertifikasyon şirketi tarafından yapılıyor: İsviçre, Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya, menşeli olan bu şirketleri IMO, ECOCERT, ETKO, SCAL, BSC, EKOTAR, ICEA, CERES ve ORSER  oluşturuyor.
Organik Ürün Sertifikası nasıl alınır?
Organik ürün belgesi almak isteyenler uluslararası standartları tam olarak karşılamak zorundadır. Organik ürün belgesine sahip olmak isteyenler bahçe ve tarlalarda hiçbir şekilde zararlı bileşen kullanmamalıdır. Yapay gübre kullanılması yasaktır.
Organik ürün sertifikası alacak kişinin öncelikle başvuruda bulunmak istediği ürünün sertifika ürün grubu içerisinde yer alıyor olmasına dikkat etmesi gerekir. Başvuruda bulunulduktan sonra
ön değerlendirme yapılacak ve uygun görülmesi durumunda karşı firma ile karşılıklı bir organik ürün belgesi sözleşmesi imzalanacaktır. Kontrolcüler, alakalı tarihlerde sahadaki faaliyetleri ve sahayı, organik tarımın esasları ve faaliyetlerine yönelik yönetmeliğe uygun oluşturulmuş organik tarım kontrol listesi’ne göre denetimini gerçekleştirir. Denetim sırasında kontrolcü; arazinin önceki senelerdeki faaliyet durumu, gerçekleşen uygulamalar, bölgedeki genel durum ve elde edilen mamuller, risk durumları, husus ile alakalı girişimci kayıtları ve raporlarını analiz eder. Kontrolör kontrol işlemi neticesinde bir rapor oluşturur. Kontrol raporu, girişimcinin organik tarımın esasları ve gerçekleştirilmesi  yönelik yönetmelik kurallarına  uygun  gerçekleşen organik tarım uygulamalarının kontrol neticelerini kapsar.
Üretici firma yetkili olan sertifika firmasına numune ürün tedarik etmelidir. Bu aşamada üretim tesisleri, üretim aşamaları ve diğer unsurlar da kontrol edilmektedir. Numune ürünün laboratuar ortamında testlerden geçirilmesi, analizlerin ve değerlendirmelerinin yapılması onay öncesi son aşamadır. Yapılan tüm test ve analizler uluslararası standartlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu uygulamaların sonucunda ise uygun bulunan ürünler için organik ürün belgesi verilecektir.

 

Organik ürün sertifikası nedir? Nasıl alınır?

Organik ürün sertifikası nasıl alınır?

Bir cevap yazın