Organik tarım nedir? Organik tarımın önemi

Organik tarım nedir? Organik tarımın önemi

Organik tarım tarımsal ilaçları, suni gübre, hormon, antibiyotik gibi katkı maddelerinin uygulanmadığı doğal kaynakları en iyi şekilde kullanarak sağlıklı tarımsal ürünler üretilmesini sağlayan bir tarım sistemidir.

Organik tarımda, en önemli şey sertifikalı fidan kullanımı ve zararlı etmenlerle mücadeledir. Bu nedenle üretim alanlarının etrafına koruma bandı oluşturmak gerekir. Organik tarım konusunda çiftçilerin eğitilmesi de büyük önem taşır.

Organik tarımın amacı çevrenin, doğal kaynakların korunması ve bozulan bu ekolojik dengenin yeniden oluşturulması, sürdürebilir tarım, flora ve faunanın korunması, biyolojik çeşitliliğin devamı, kimyasal kirlilik ile zehirli kalıntının yok edilmesi, toprağın yaşatılmasıdır.

Organik tarımda arazi seçimi

Organik üretim yapılacak arazinin bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Geleneksel üretim yapılan tarım bölgelerinden, işlek otoyol ve anayollardan, çalışır durumda olan ağır sanayi tesislerinden, maden işletmelerinden ve kentsel atıkların toplu olarak bırakıldığı çöp depolama alanlardan, kirletici atıklar içeren ve canlı yaşamını da olumsuz etkileyen akarsu ve yeraltı sularından etkilenmeyecek bir mesafede olması gerekir. Bu mesafeler kontrol kuruluşu tarafından incelenir ve belirlenir.

Organik tarımın önemi; çevreyle ilgili sistemde yapılan hatalar sonucu değişen doğal dengeyi tekrar kurmayı amaçlayan, insan ve çevreye daha kaliteli bir yaşam alanı sağlamak amacıyla yapılan, kimyasal ilaçlarla toplumu zehirlemeden, doğal ürünler yetiştirmektir.

Ayrıca kimyasal maddeler insan sağlığının yanı sıra toprak ve bitki sağlığını da olumsuz yönde etkileyerek ekolojik dengeyi altüst etmektedir.

Organik tarımın faydaları

  • Sağlık problemlerini önemli ölçüde azaltır.
  • Geniş alanlardaki toprak erozyonunu azaltarak, tarımın en önemli kaynağı olan toprak ve gübreyi korur.
  • Su kaynaklarını ve toprağı koruyarak uygun toprak işleme metotları ile verimliliği arttırır.
  • Gübrenin verimi çok fazla olduğundan çiftçilere daha uzun süre kullanma imkanı verir.
  • Çevre dostu olarak bilinen organik tarım, doğal yaşamı koruduğu gibi otlanma için gerekli meraları da korur.
  • Zararlı böcek ilaçları ya da yapay çimlendirici veya büyütücüler eklenmediği için organik tarımla üretilen gıda ve ürünlerin besin değerleri korunur.
  • Organik tarım alanlarında otlanan inekler, enfeksiyonlara karşı daha dayanıklıdır ve daha fazla süt verirler.
  • Organik tarım, var olan çeşitliliği ve yok olmakta olan tohumları korur.

 

Organik tarım nedir? Organik tarımın önemi

Bir cevap yazın