Dünyada ve Türkiye’de Bağcılık

Dünyada ve Türkiye’de Bağcılık

Dünyada ve Türkiye’de bağcılık

Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle asmanın anavatanı olarak kabul edilir. 1200’ün üzerinde üzüm çeşidine sahip olmasının yanı sıra üzümlerin  yüzde 50-60 kadarının ekonomik önemi olup, geniş çapta üretilmektedir. Dünya üzerinde bağcılık ekvatora yaklaşırken yüksek bölgelerde yapılırken kuzeyde, güney yamaçlarda ve nehir kenarlarında yapılabilmektedir. Sıcaklık bağcılığı etkileyen en önemli faktördür.

Ülkemizde en verimli bağlar Ege, Doğu Anadolu, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yer almaktadır. Ülke geneli esas alındığında dekara verim 650 kg kadardır. Üzümlerde çekirdeksizlik, erkencilik, geççilik, verim ve kalite yüksekliği çok önemli genetik karakterler olup, bu karakterler ilk defa Anadolu’nun lokal çeşitlerinde ortaya çıkmış ve yayılmıştır.

Dünya’da üretim alanı olarak İspanya, Fransa, İtalya, Çin ve Türkiye ilk beş büyük üretici ülke olarak göze çarpmaktadır. Ülkeler üzüm üretim miktarı açısından değerlendirildiğinde Çin, İtalya, ABD, Fransa, İspanya ve Türkiye olarak sıralanmaktadır. Bu ülkelerden Fransa ve İspanya şaraplık üzüm üretimi ile ön plana çıkarken, İtalya sofralık ve şaraplık, ABD ve Çin sofralık, kurutmalık ve şaraplık ve Türkiye ise hem sofralık hem de kurutmalık üzüm üretimi ile öne çıkmaktadır. Arjantin, Şili ve Güney Afrika Cumhuriyeti Güney yarım kürede bağcılığın gelişmiş olduğu ülkelerdir ve buralarda da sofralık, şaraplık ve kurutmalık amaçlı üretim sırasıyla önem taşımaktadır.

Ülkemizde üretilen toplam yaş üzümün %52,8’i sofralık, %36,4’ü kurutmalık, %10,8’i  şıralık-şaraplık olarak çeşitli gıda ürünleri elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Üzümün diğer değerlendirme ürünlerinden pekmez, sucuk, reçel, köfter, bastık, samsa, pestil vb. yoğun olarak iç pazarda tüketilmektedir.

 

Bir cevap yazın