Dünyada ve Türkiye’de Bağcılık

Dünyada ve Türkiye'de bağcılık Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle asmanın anavatanı olarak kabul edilir. 1200’ün üzerinde üzüm çeşidine sahip olmasının yanı sıra üzümlerin  yüzde 50-60 kadarının ekonomik önemi olup, geniş çapta üretilmektedir. Dünya üzerinde bağcılık ekvatora yaklaşırken yüksek bölgelerde yapılırken kuzeyde, güney yamaçlarda ve nehir kenarlarında yapılabilmektedir. Sıcaklık bağcılığı etkileyen en…

0 Yorum