Bağda aşılama teknikleri

Bağda aşılama teknikleri

Bağ tesisleri anaç kullanarak aşılı fidan ve aşısız fidan olmak üzere iki şekilde yapılır. Herhangi bir nedenle aşılı fidan bulunulmadığında bağa amerikan asma fidanı dikilir. Bağcılıkta en yaygın kullanılan aşılama tekniği yarma aşı ve kakma aşıdır. Son yıllarda göz aşısı kullanımı da yapılmaktadır.

Yarma Aşı

Amerikan asma anaçları dikiminden sonra  2-3 yıl içinde baş parmak kalınlığına gelince ilkbaharda mart, nisan aylarında aşılanır. Aşı için önce anacın çevresindeki topraklar çapa ile açılır. Anaç toprak seviyesinin 10-15 cm üzerinden kesilir. Aşı bıçağı ile üst yüzey düzeltilir.

Anacın fazla yarılmasını önlemek için alttan rafya ile sıkıca bağlamak gerekir. Yarma aşıya 3-10 cm kalınlığındaki anaç veya dalın kesimi ile başlanır. Daha sonra özel yarma aşı aletlerinden birisi veya kalın gövde ve dallarda kasap bıçağı benzeri ağır bir bıçakla, aşılanacak kısmın merkezinden 5-8 cm derinlikte dik bir yarık açılır. Bu işlem aşı tokmağı veya çekicin bıçağa vurulması ile yapılır. Aşı yapılacak bölgenin düz ve boğumsuz olmasına dikkat edilmelidir. 7-10 cm uzunluğunda ve üzerinde 2-3 adet göz bulunduran aşı kalemlerinin uç kısımları yaklaşık 4-5 cm uzunlukta hafifçe meyilli kesilerek kama şeklinde hazırlanır. Kalemler hazırlandıktan sonra açılan yarığın iki tarafından aşı kalemleri yerleştirilir. Kalemler anacın basıncı ile sıkıca tutulduklarından, çivileme ve bağlama genellikle yapılmamaktadır. Bu işlemden sonra yara yüzeyleri aşı macunu ile kapatılır.

Kakma Aşı

Kakma aşı ilkbaharda anacın gelişmeye başlamasından hemen önceki dönemde yapılır. Anaç veya dal aşının yapılacağı yerden düzgün bir şekilde kesilir. Daha sonra anaçta keskin bir bıçakla V şeklinde bir kesit yapılır. Bu kesitin içi boşaltılarak kalemin takılmasına uygun hale getirilir. Yaklaşık 10-15 cm uzunlukta ve üzerinde 2-3 göz bulunan aşı kalemlerinin dip kısmı da V şeklinde kesilir. Hazırlanan kalem anaçtaki yere kabukları çakışacak şekilde yerleştirilir. Daha sonra açık yüzeyler aşı macunu ile kapatılır. Bu aşıda anacın kalınlığına bağlı olarak bir anaca birden fazla kalem takılabilir.

Göz Aşısı

Göz aşısı bir kalemden birkaç tane tomurcuk (göz) alınarak, birçok bitkiye hızlı ve kolay bir şekilde yapılan aşılama şeklidir. Yapılması kolaydır. Bu sayede amatörlerde rahatlıkla bu yöntemi kullanabilmektedir. Kısa sürede sonuca ulaşılır. Bu yüzden çok tercih edilen bir aşıdır.

Bağda aşılama teknikleri

Bir cevap yazın