Bağcılıkta sulama

Bağcılıkta sulama

Asma topraktaki nem eksikliğine dayanıklı olan bir bitki türüdür. Kök derinliğindeki kullanılabilir su tutma kapasitesinin % 35-45’ni tükettikten sonra su ihtiyacı duyar.

Bağın sulamaya ihtiyaç duyup duymadığına karar verebilmek için söz konusu yöreye ilişkin bağın su tüketimini ve yağış miktarlarını bilmek gerekir. Bağlarda yüksek verim elde edebilmek için iklim, toprak, çeşit ve kültürel işlemlere bağlı olarak büyüme mevsimi boyunca 300-1350 mm arasında suya ihtiyaç vardır. 

Bağların yıllık su tüketimi çeşitli faktörlere bağlı olarak 500-1200 mm arasında değişir. Günlük su tüketimi ise ortalama 6 mm’dir. Asmanın su ihtiyacı fenolojik gelişme dönemine göre dört dönemde incelenebilir.

Sürme-Çiçeklenme Dönemi:

Bu dönemde vejetatif gelişme oldukça hızlıdır. Asmalar bu dönemde su stresine karşı son derece duyarlıdırlar. Kurak koşullar sürgünlerin kısa kalması ve az sayıda çiçeğin gelişmesine neden olmaktadır. Ilıman iklim kuşağında bu dönemde ilkbahar yağmurları yeterli olmaktadır.

Çiçeklenme-Ben Düşme Dönemi: 

Çiçeklenme ve tane tutumu içinde yer alan bu dönem, hızlı hücre bölünmesi ve genişlemesi nedeniyle, asmaların susuzluğa karşı duyarlı olduğu bir diğer dönemdir. Bu dönemdeki su stresi, tane tutma oranının düşük olmasına ve tanelerin küçük kalmasına neden olur. Hızlı büyüme dönemi başlangıcında yaşanan susuzluk, tanelerin normal iriliğini kazanamamasına yol açar. Tane gelişimindeki durgunluk safhasına kadar olan dönemde yaşanan su stresi olgunlaşmayı da geciktirir. Bu nedenle çiçeklenme sonrası dönemde sulama öncelikle önem taşır.

Ben Düşme-Hasat Dönemi: 

Asmalar, tanelerin olgunlaşmakta olduğu bu dönemde, su stresine karşı daha dayanıklıdır. Ancak toprakta yarayışlı suyun yeterli düzeyde bulunması tane iriliği ve olgunlaşma için çok, tanenin bileşimi ve ürünün kalitesi içinse ürünün değerlendirme şekline göre değişen düzeyde önemlidir.

Olgunlaşma boyunca sulamanın etkisi, toprağın su tutma kapasitesine, asmanın kök derinliğine, iklime ve uygulanan sulama yönteminin elverişliliğine bağlıdır. Düşük su tutma kapasitesine sahip topraklarda ve evaporasyonun şiddetli olduğu yörelerde, bu devredeki sulamalar önemlidir. Derin topraklarda ise kuvvetli ve derin bir kök sistemi oluştuğundan, sulama yapılmayan veya sulama olanaklarının sınırlı olduğu koşullarda bile yeterli verim ve kaliteye ulaşabilmektedir.

Hasat Sonrası-Dinlenme Dönemi:

Kuzey Yarım Kürenin etkili sıcaklık toplamı yüksek ve sulama olanağına sahip bölgelerinde, çok erken-erkenci sofralık üzümler ile bazı şaraplık üzümler Haziran ortası veya Temmuz başında olgunlaştıkları halde, yapraklar en az üç ay daha omcalar üzerinde fotosentetik etkinliğini sürdürmektedir. Bu nedenle, hasattan sonraki dönemde sulamaya devam edilmesi, erkenci çeşitlerde önem kazanmaktadır. 

Kış döneminde yaşanabilecek şiddetli kuraklıklar, ilkbahardaki sürgün gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Zayıf ve düzensiz bir sürgün gelişmesine neden olmaktadır. Bu yüzden, kış döneminde yeterli yağış olmayan yörelerde, kış sulaması ile kök bölgesindeki yarayışlı su kapasitesi takviye edilmelidir.

Bağcılıkta sulama

Bir cevap yazın