Bağcılıkta kurulum 

Bağcılıkta kurulum 

Bağcılıkta kurulum 

Bağcılıkta verimi toprak, su kaynakları, iklim, dikim yönü, rüzgar, anaç ve çeşit seçimi gibi faktörler etkiler. Bağ tesisinde yapılan yanlış kurulumlar geri dönüşü olmayan kayıplara yol açabilir.

Sıcaklık, bağcılıkta en önemli faktörlerden biridir. Sıcaklığın yanı sıra güneşlenme de oldukça gereklidir. Asma güneşlenmeyi seven bir bitkidir. Bu nedenle 1300 saatlik güneşlenmeye ihtiyaç duyar.

Kuraklığa dayanıklı bir bitki olduğundan yıllık yağış toplamı 500 mm olan yerlerde dahi sulamaya gerek duymadan yetiştirilmektedir. Yıllık yağış dağılımının mevsimlere göre dağılımı çok önemlidir. Büyüme döneminde sert rüzgarlardan uzak tutulmalıdır.

Bağcılıkta birçok ülkede asma yetiştiriciliği yapmak için ruhsat sahibi olmak gerekir. Toprak sahibi olmak avantajlar arasındadır. Çünkü uzun bağcılık uzun yıllar süren bir tarım şeklidir.

Asma yetiştiriciliğinde birçok tekniğe başvurulur. Çok yıllık bir bitki türüdür. Birçok üzüm yetiştiricisi bağ tesisi kurulumunda aşılı asma fidanına başvururlar.

Kısa zaman önce imha edilen eski bir bağın alanına tekrar bağ kurmamak oldukça önemlidir. Oradaki toprağın büyük olasılıkla besin içeriği tükenmiş, ayrıca patojen ve zararlıların bulunması yüksek bir olasılıktır. O yerde tekrar bağ kurabilmek için 2-5 yıl kadar beklemek gerekir .

Şaraplık çeşit üzümler, kuru yazları ve soğuk kışları (orta derecede), % 25’in altında kil içeren ve taşlı toprakları tercih ederler, ancak bunların hepsi anaç çeşidine bağlıdır. Topraktaki verim için organik madde de gereklidir. Toprağın  uygun ph ve rh seviyeleri 6,5 ile 7,5 arasındadır.  Bununla birlikte, 4,5 hatta 8,5 pH değerinde iyi yetişen çeşitler de vardır.

Bir cevap yazın