Bağ ürünlerini satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Bağ ürünlerini satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Bağcılıktan elde edilen tarım ürünleri ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Kuru üzüm üretiminde dünya liderliğini elinde bulunduran Türkiye, yaş üzüm, üzüm pekmezi, şarabı, pestili ve asma yaprağı gibi bağ ürünleriyle dünya ülkeleri içinde söz sahibi konumunda.

Üzüm (yaş ve kuru), alkollü içki (etil alkol, şarap, aromatize şarap), üzüm suyu, üzüm şırası, üzüm pestili, üzüm pekmezi, üzüm sirkesi, asma yaprağı (yaş veya salamura) gibi bağ ürünleri doğrudan tüketime sunulmak üzere piyasaya arzı olan ürünlerdir.

Bakanlığımız tarafından yürütülen Bağcılık Yönetmeliğinin  amacı, bağcılığa uygun coğrafi bölgelerin  belirlenmesini, bağ alanları ile asma ve üzümden elde edilen ürünlerin çeşit ve miktarlarının tespitini, planlanmasını, kaliteli  ve sağlıklı ürün yetiştirme ve işlemeye yönelik tedbirlerin alınmasını, sertifikalı asma fidanı üretimini ve bu fidanlarla modern bağ tesisinin teşvik edilmesini, üretici, işleyici ve ticaretini yapanların kayıt altına alınarak veri tabanının oluşturulmasını sağlamaktır. Bu Yönetmelikte, “Asmadan elde edilen her türlü aşı gözü, aşı kalemi, çelik, asma yaprağı, üzüm ve üzümden elde edilen ürünler’’ bağ ürünleri olarak tanımlanır.

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre gıdaların taşınması ve depolanmasında 17.12.2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde ve 27.12.2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan kurallara uyulur. Belirli bir gıda veya gıda grubuna yönelik özel taşıma ve depolama kuralları, gerektiğinde dikey gıda kodeksi kapsamında belirlenir.

Üzüm pekmezi ve sirkenin buzdolabında saklanmasına gerek bulunmamakla birlikte gıdanın etiketi üzerinde varsa gıda işletmecisi tarafından belirtilen özel bir uyarıya göre hareket edilmesi gerekir. Sirkenin kuru, serin ve kokulardan ari yerlerde muhafaza edilmesi yeterlidir. Üzüm pekmezinin ise  Üzüm Pekmezi Tebliğinin “üzüm pekmezi üretimden son tüketiciye ulaştırılana kadar tüm aşamalarda temiz ve kuru yerlerde kokulardan ari biçimde, doğrudan güneş ışığından korunur ve 25 santigrad dereceyi aşmayacak şekilde muhafaza edilir” hükmüne istinaden 25 santigrad dereceyi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edilmesi yeterli olur. Raf ömrü bilgileri için ise tüketicilerin etiket bilgileri kapsamında son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri gerekir.

Üzüm Pekmezi Tebliği sadece üzümden yapılan pekmezi kapsar ve üzüm pekmezinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirler. Tat durumuna göre tatlı ve ekşi; kıvamına göre de sıvı ve katı pekmez olarak iki çeşidi bulunur. Tebliğe göre üzüm pekmezine gıda katkı maddesi katılması yasaktır.
Pekmez bizim geleneksel bir ürünümüzdür. Ürün tanımı 22 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanunun’da “Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması ve/veya geleneksel ham madde veya malzemeden üretilmiş olması ve geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, geleneksel ürün adı olarak tanımlanır”, ifadesi yer almaktadır. Bu nedenle geleneksel ürün adlarını bu Kanun kapsamında ele almak gerekir. Bu Kanun’un yürütücüsü Türk Patent ve Marka Kurumu olup, Kurum tarafından hazırlanan taslaklar Bakanlığımıza görüşe açılmaktadır. Böylece piyasaya arz edilecek ürünlerde farklı kurumların sorumlulukları çerçevesinde birliktelik sağlanmış olur.

Bir cevap yazın